Year 7 Project – Festivals and Carnivals before Easter

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Festivals and carnival celebrations before Easter (Светковине и празници пре Ускрса)

РАЗРЕДИ И ОДЕЉЕЊА

7-1, 7-2, 7-3, 7-4

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Две недеље (11.март – 25/27.март)

АКТИВНОСТИ

Ученици у групама бирају једну од понуђених тема или предлажу своју. Презентацију раде у току две недеље.

Ученици раде пројекат у пару, или у групи до највише пет чланова.

Презентација радова биће на часовима енглеског језика у наставној недељи 25-29.марта.

Предложене теме:

 1. Saint David’s Day
 2. Saint Patrick’s Day
 3. Saint George’s Day
 4. Groundhog Day
 5. Pancake Day
 6. Mardi Gras
 7. Good Friday
 8. Saint Valentine’s Day
 9. April Fool’s Day

 

 

Advertisements

Year 5 Project: Geographical information of the English-speaking countries

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Geographical information of the English-speaking countries (Географија земаља енглеског говорног подручја)

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА

Енглески језик, географија

РАЗРЕДИ И ОДЕЉЕЊА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

ТИМ НАСТАВНИКА

Владимир Широки, Мирјана Чокорило, Милана Андријашевић

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Две недеље (11.март – 25/27.март)

ЦИЉНИ ЈЕЗИК / ТЕРМИНОЛОГИЈА

Border, canyon, canal, cape, cave, headland, coast/coastline/seashore, confluence, source, mouth, tributary, river, lake, island, islet, jungle, channel/strait, valley, desert, volcano, earthquake, winds, hurricane, tornado, flood, glacier, mountain, summit, hill, bay/gulf, iceberg

АКТИВНОСТИ

Ученици у групама бирају једну од понуђених тема. Презентацију раде у току две недеље када се обрађује наставна област Explore! а која садржи теме из географије. На редовним часовима енглеског језика и географије ученици ће разговарати са предметним наставницима о току рада, а наставници ће контролисати њихов рад.

Ученици раде пројекат у пару, или у групи до највише пет чланова.

Презентација радова биће на часовима енглеског језика у наставној недељи 25-29.марта.

Предложене теме:

 1. The UK – geographical information
 2. The Highlands of Scotland
 3. Lake District
 4. Emerald Isle
 5. American Diorama
 6. Why are there many hurricanes in the USA?
 7. Land Down Under
 8. The Outback
 9. The Mississippi River
 10. Everglades National Park
 11. Niagara Falls
 12. The Great Lakes
 13. Cape Town – location and landscape
 14. The Lord of the Rings locations in New Zealand
 15. Do we go skiing or surfing in New Zealand?
 16. Winter in Canada
 17. Natural disasters